Ridhus

Björkängs gård  ridhus

På gården finns ett nybyggt ridhus med läktare. Ridbanan är 66×22. Hösten 2016 fräshades underlaget i ridhuset upp.

Är du intresserad av att köpa ett ridhuskort? Kontakta Anna